CMS、WSET、CAFA、ISG、AIS、品酒师交流
发布
 •    香蕉布呐呐

  现任品酒师。好绝望。

  2021-06-23 08:56:16 5 评论 0

 •    媞筠

  出WSET 一级烈酒教材(电子版)

  2021-06-23 08:39:04 2 评论 0

 •    AraArs

  最近在上WSET level 2 课程,大家一起品品酒-长期有效

  2021-06-23 08:24:59 1 评论 0

 •    Monster

  请教一下考过wset的朋友们!

  2021-06-20 20:01:09 5 评论 0

 •    Amélie

  wset含金量高么

  2021-06-20 19:48:07 1 评论 0

 •    陈晓旋

  那个WSET 2啥啥的

  2021-06-20 19:36:25 3 评论 0

 •    小神觅觅

  WSET。三级中文

  2021-06-20 19:29:25 6 评论 0

 •    风旋云落

  WSET一级进行中

  2021-06-20 17:14:08 2 评论 0

 •    乌拉

  WSET和ISA国内比较认可哪个?

  2021-06-20 17:04:17 1 评论 0

 •    夜色的黑

  WSET路上的自我增值

  2021-06-20 16:55:46 3 评论 0